• Sprog og kulturmøde 

  Når betydningen af sprog og kultur bliver synlig i en arbejdssammenhæng, vil det hurtigt give sig udslag i, hvordan nye kollegaer modtages, og hvordan man samarbejder. En forståelse for hinandens kultur og normer er første skridt mod en effektiv arbejdsplads, hvor der er plads til alle medarbejdere.

 • kulturmode

 • Hvordan foregår kurset?

  På kurset opnår medarbejderne en forståelse for kulturelle, praktiske og kommunikative problemstillinger.

  Der arbejdes i praksis med de mange uskrevne regler og normer, som vi ikke tænker ikke nærmere over, men som gør sig gældende på vores arbejdspladser.

  Medarbejderne bliver opmærksomme på sprogets betydning i kommunikation og betydningen af egne forestillinger og forventninger.

  Vi tager afsæt i konkrete eksempler fra jeres arbejdsplads, så I bliver opmærksomme på, hvad en ny praktikant eller medarbejder møder hos jer.

  Kontakt os for et konkret tilbud samt pris.

 • kulturmode-user

  Hvem kan deltage?


  Kurset retter sig mod private virksomheder, offentlige arbejdspladser, foreninger og andre sammenhænge, hvor mennesker og kulturer mødes.

 • kulturmode-lokation

  Pris og sted:


  Kurset kan tilrettelægges som fyraftensmøder eller et temaseminar og afvikles på virksomheden, på NSI eller et andet sted efter aftale.

 • kulturmode-kontakt

  Hvordan kommer du i gang?


  Kontakt Peter Høier på telefon 5152 0510 eller mail ph@nsi-center.dk