• Gør flygtninge til en ressource

  Få konkretiseret jeres aktuelle sproglige behov og forventninger i virksomheden, så I opnår det bedst mulige match med de medarbejdere, I modtager under Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

  Vi skræddersyr et forløb, hvor et fælles sprog styrker integrationen på jeres arbejdsplads. Medarbejderne kan kommunikere om arbejdet, kende de relevante ord og begreber og kan kalde tingene ved deres rette navn. 

 • igu

   

 • Indhold

  IGU’en varer to år og gennemføres som et lærlingeforløb. Når I ansætter en flygtning i et IGU-forløb, får I en en medarbejder, I kan lære op i de kompetencer, virksomheden har brug for. Den nye medarbejder får både praktisk oplæring i virksomheden, faglig opkvalificering og 20 ugers danskundervisning.

  Virksomheden kan få en bonus på 40.000 kroner, en ny medarbejder på elevløn og konkurrencefordele som socialt ansvarlig virksomhed. Medarbejderen får elevløn efter gældende overenskomst samt uddannelsesydelser fra kommunen under uddannelsesforløbet. Undervisningen er gratis for virksomheden. 

 • Praktisk information

  NSI rådgiver om IGU’en og hjælper med at konkretisere aktuelle behov og forventninger. Vi kan hjælpe med formulere de sproglige kompetencer og behov, virksomheden har brug for.

  Sproget giver kompetencer og et fællesskab, hvor medarbejderne kan kommunikere om arbejdet og sætte ord på forventninger. Det åbner for den nødvendige dialog om uskrevne normer og regler og kan synliggøre kollegialitet, omgangsformer og det sociale liv på arbejdspladsen.

 • Karriere-user

  Hvem kan deltage?

  Virksomheder og andre interesserede aktører.

 • Karriere-lokation

  Pris og sted:

  Kontakt os for yderligere information.

 • Karriere-kontakt

  Hvordan kommer I i gang?

  Kontakt Peter Høier på telefon 5152 0510 eller mail ph@nsi-center.dk