• Fremmedsprog

  NSI tilbyder undervisning i mere end 70 fremmedsprog til virksomheder, der har behov for at kommunikere på et andet koncernsprog end dansk, eller som ønsker at stå stærkere i udlandet.

 • fremmedsprog

 • Hvordan foregår det?

  Sprogundervisningen tilrettelægges efter virksomhedens behov. I ønsker måske, at medarbejderne får forbedret deres engelskkundskaber, så de bliver i stand til at anvende koncernsproget mundtligt og/eller skriftligt i hverdagen.

  NSI screener medarbejderne inden kursusstart i forhold til holdsætning og niveau. Effektmålingen bliver udviklet ud fra mål og succeskriterier i samarbejde med jer. Sprogundervisningen tilbydes i det tidsrum, der passer bedst i forhold til jeres virksomhed. Det betyder, at undervisningen også kan finde sted om aftenen eller i weekenden.

   

 • .

  I undervisningen lægger vi vægt på, at medarbejderne får afprøvet det lærte. Vi inddrager tekster, intranet, videoer m.m. fra arbejdsdagen direkte i undervisningen. Fokus lægges på aktuelle emner, autentiske situationer og fagterminologi. Undervisningen gennemføres som en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser fx i form af rollespil baseret på situationer fra arbejdspladsen.

 • fremmedsprog-user

  Hvem kan deltage?


  Kurset henvender sig primært til virksomheder.

 • fremmedsprog-lokation

  Pris og sted:


  Kursets pris aftales med NSI. Det foregår på hold på arbejdspladsen eller på NSI.

 • fremmedsprog-kontakt

  Hvordan kommer I i gang?


  Kontakt Peter Høier på telefon 5152 0510 eller mail ph@nsi-center.dk