• Dansk eller matematik på arbejdet

  Kurset giver din virksomhed mulighed for at få tilrettelagt undervisning i dansk, dansk for tosprogede eller matematik for medarbejderne. Det kan lægges i arbejdstiden eller i forlængelse heraf, og undervisningen kan målrettes jeres specifikke krav.

 • fvu

 • Hvad lærer man?

  Undervisningen tilrettelægges efter det, I har brug for på jeres arbejdsplads og i jeres medarbejderes daglige arbejde.

  I dansk og dansk for tosprogede arbejder vi på alle trin med diktater, valg af læsestrategier, læseteknikøvelser, grammatik, tegnsætning og forskellige skriveøvelser.

  I matematik arbejder vi på begge trin med talforståelse, basal regning og matematiske begreber. Senere i forløbet arbejder vi med mere komplekse regneopgaver og problemregningsopgaver, der tager udgangspunkt i regneopgaver, der kan relateres til jeres opgaver på arbejdspladsen. I matematik har vi også særligt fokus på at forstå, behandle og producere tekster med matematik i.

 • Praktisk information

  Dansk eller matematik på arbejdspladsen hører under den forberedende voksenundervisningslovgivning (FVU).

  Et kursus er på 45 lektioner á 45 minutters varighed. Undervisningen vil typisk være 3 sammenhængende lektioner på et fast tidspunkt én gang om ugen.

  Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, er der mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU svarer til højeste dagpengesats. NSI hjælper gerne med det praktiske i forbindelse med at søge SVU.

 • fvu-user

  Hvem kan deltage?


  Kurserne er henvendt til virksomheder og arbejdspladser. Deltagerne skal være 18 år for at deltage.

 • fvu-lokation

  Pris og sted:


  Kurset er gratis for virksomheden og medarbejderne. Undervisningen kan forgå på jeres arbejdsplads eller på NSI, når det passer jer.

 • fvu-kontakt

  Hvordan kommer I i gang?


  Kontakt Peter Høier på mail ph@nsi-center.dk  eller telefon 5152 0510, hvis I vil vide mere.