NSI Asyl

  • NSI Asyl sørger for undervisning til beboerne i Asylcenter Næstved og undervisningen bygger på tre spor, sprog, samfund og adspredelse. Denne kombination sikre et højt motivationsniveau hos asylansøgerne, hvilket resulterer i bedre og hurtigere indlæring.

  • Sprogundervisningen tager udgangspunkt den enkelte asylansøgers dagligdag, og vi lægger højt fokus på at det sprog de får med fra NSI Asyl er praktisk anvendeligt. Vi mener også at et fælles sprog danner fundamentet for en bedre samfundsforståelse og at vi gennem en gensidig respektfuld dialog opnår en markant højere grad af samfundsdannelse.

    Undervisningen veksler i sin form mellem tematiseret undervisning, klassisk tavleundervisning, miniprojekter og leg og læring. Undervisningen skal være et af ugens højdepunkter for asylansøgerne og gennem engagerende og afvekslende lektioner opstiller NSI Asyl de optimale rammer for dette.