Undervisningsmaterialer 

  • Her kan du læse om, nogen af de materialer som NSI har været med til at udvikle og publicerer. Kontakt os gerne hvis du kunne være interesseret i mere information.

  • Undervisningen gennemføres af NSI’s undervisere, der dels besidder de formelle og faglige kompetencer til at undervise i dansk for udlændinge, dels underviser beskæftigelsesrettet – med materiale rettet mod de brancher med jobåbninger, som borgerne søger beskæftigelse inden for (bl.a. serien Job i Sigte, som NSI har udviklet sammen med Gyldendal (udkommer okt. 2016-2018 – http://gyldendal-uddannelse.dk/voksen/dansk-som-andetsprog).