• Kulturmøde

  Kurset er målrettet mentorer, ledere og medarbejdere i kommuner, der møder og samarbejder med udenlandske borgere i forskellige sammenhænge. Det bidrager til at opdage styrker og ressourcer hos borgerne, som kan fremme samarbejdet, relationsopbygning og styrke de nye borgeres selvforsørgelse.

 • kulturmæde

 • Kursets indhold

  • Kulturforskelle i praksis: Betydninger af social, etnisk og religiøs identitet i Danmark og i udlandet. Hvad betyder kulturmødet med udenlandske borgere, og hvor opstår det? Anerkendelse af kulturforskellene

  • Interkulturelle kompetencer: Hvordan kommunikerer man imellem kulturer – i hverdagen, på jobbet og i foreningen? Hvilke værdier og normer holder vi fast i, og hvor ændrer kommunikationen karakter?

 • Kursets mål

  • Du tilegner dig værktøjer til at arbejde med forskelle i adfærd og livsstil imellem danskere og udenlandske borgere.

  • Du får viden og forståelse for de kulturelle og religiøse forandringer, der sker netop nu.

  • Du træner dine samtalekompetencer i dit daglige arbejde og samarbejde med udenlandske borgere.

 • kulturmode-user

  Hvem kan deltage?


  Kurset henvender sig til kommuner. NSI screener deltagerne inden kursusstart i forhold til holdsætning og niveau.

 • kulturmode-lokation

  Pris og sted:


  Kursets pris aftales med NSI. Kurset kan foregå på arbejdspladsen eller på NSI.

 • kulturmode-kontakt

  Hvordan kommer I i gang?


  Ring på 5573 5508 eller mail til nsi-center@nsi-center.dk for at høre nærmere om kurset.