• Kompetenceafdækning for ledige borgere

  Borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, kan have rigtig svært ved at finde vejen tilbage til beskæftigelse. Ofte har de mistet troen på, at de kan bruges, og at der er et job til dem derude. Og elektronisk jobsøgning, Jobnet, Joblog og LinkedIn er alt sammen skræmmende. På kurset hjælper NSI borgeren gennem en struktureret proces med kompetenceafdækning samt karriereplanlægning på det lokale arbejdsmarked. Så de igen får mod på målrettet indsats mod beskæftigelse.

 • Karrierer og kompetenceafklaring


 • Hvad indeholder kurset?

  På kurset hjælper NSI borgeren igennem en struktureret proces med kompetenceafdækning samt karriereplanlægning på det lokale arbejdsmarked. Så de igen får mod på en målrettet indsats mod beskæftigelse. Borgerne undervises i en vekselvirkning mellem tavleundervisning, projektarbejde, gæsteundervisere, individuel opgaveløsning, IT systemer mv.

  Målet med kurset er at afdække og italesætte den enkelte borgers kompetencer og erfaringer og bruge dem til at planlægge en konkret målrettet indsats mod selvforsørgelse og varig beskæftigelse i kommunen.

 • .

  I samarbejde med underviseren arbejder hver borger med;

  • En individuel kompetenceprofil
  • En konkret plan for at opnå korte- og langsigtede karrieremål
  • Klare delmål undervejs
  • Konkrete indsatser og opgaver, som borgeren skal løse undervejs.
  • CV, ansøgning
  • LinkedIn og Jobnet
  • Samtaletræning via rollespil

 • Karriere-user

  Hvem kan deltage?


  Kurset retter sig mod kommuner og andre interesserede.

 • Karriere-lokation

  Pris og sted:


  Kontakt os for nærmere information.

 • Karriere-kontakt

  Kontaktformular


  Kontakt Connie Toft på 5573 3606 eller mail til ct@nsi-center.dk.