• Danskuddannelse 

  Gennem målrettet og anvendelsesorienteret undervisning – inden for retningerne Medborgerskab, Uddannelse og Beskæftigelse – styrker NSI alle kursister på deres vej mod det overordnede mål om at få dem i  beskæftigelse.

 • Danskuddannelse 1-3


 • Hvad er Danskuddannelse?

  Danskuddannelsen (DU) følger gældende regler om Dansk for voksne udlændinge i Danmark, og der bliver undervist på tre niveauer: DU1, DU2 og DU3.

  Vi arbejder med anvendelsesrummet som læringsrum. Det betyder, at sproget tilegnes, når man bruger det (fx når man er i praktik).

  Fagligt forkorter vi vejen til arbejdsmarkedet ved løbende at facilitere ansigt-til-ansigt-møder med det relevante erhvervsliv. Vi påbegynder derfor tidligt udviklingen af et relevant fagsprog.

  Kulturelt understøtter vi kursistens vilje til at være aktivt opsøgende og ambitiøs omkring egne muligheder i Danmark.

 • Danskuddannelse 1

  Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

 • Danskuddannelse 2

  Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.

 • Danskuddannelse 3

  Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

 • dansk_undervisning-user

  Hvem kan deltage?


  NSI vurderer, hvilken danskuddannelse, der er den rette for kursisten. Vi tager udgangspunkt i en visitationssamtale og kursistens uddannelsesmæssige baggrund.

 • dansk_undervisning-lokation

  Pris og sted:


  Kontakt os for yderligere information.

 • dansk_undervisning-kontakt

  Kontakt


  Kontakt uddannelseschef Hannah Kjærgaard på 4046 4006 eller mail til hk@nsi-center.dk.