• Dansk i Integrationsgrunduddannelsen

  Få konkretiseret jeres aktuelle behov og forventninger i virksomheden, så I opnår det bedst mulige match med de medarbejdere, I modtager under Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

  På NSI underviser vi i dansk, så medarbejderen inden for IGU’ens to år vil kunne ”dansk nok” til at kunne bestride et ordinært job i virksomheden.

 • igu


 • Indhold

  Vigtige betingelser for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked er at kunne ”dansk nok” og have de rette faglige kvalifikationer. Disse betingelser kan opnås inden for IGU’ens to år, hvor den udenlandske medarbejder dels arbejder, dels modtager undervisning i samlet set 20 uger.

  Hvad vil det sige at kunne ”dansk nok”? Skal den udenlandske medarbejder (flygtning eller indvandrer) kunne forstå, tale, læse og skrive lige godt? Det er ofte svært for virksomheder at sætte ord på de præcise sproglige krav i deres branche. Det kan vi.

  NSI hjælper til med at konkretisere aktuelle behov og forventninger, så virksomheden opnår det bedst mulige match med de medarbejdere, de modtager under IGU’en.

  Ydermere underviser vi på NSI i dansk, så medarbejderen inden for periodens to år vil kunne ”dansk nok” til at kunne bestride et ordinært job i virksomheden.

 • Hvad opnår medarbejderne? 

  • Medarbejderne får fastsat deres individuelle mål for det sprogligt niveau i virksomheden og tilrettelagt deres undervisningsforløb over de 20 uger, som sprogkurset varer (sammen med det faglige kursus). 

  • De modtager branchespecifik danskundervisning med brug af nye bøger, opgaver samt materialer fra konkrete virksomheder

  • Medarbejderne opnår helt basale færdigheder i lytning, udtale, læsning og skrivning – i forhold til de individuelle mål for dansk, der er sat. 

 • Karriere-user

  Hvem kan deltage?

  Virksomheder og andre interesserede aktører

 • Karriere-lokation

  Pris og sted:

  Kontakt os for yderligere information.

 • Karriere-kontakt

  Hvordan kommer I i gang?

  Kontakt direktør Carsten Lê Madsen på 2066 8250 eller mail til cm@nsi-center.dk.