• Dansk nok

  NSI tilbyder kommuner og deres sprogleverandører en konkret metode til at arbejde med borgerens sproglige niveau og progression gennem Integrationsprogrammet 12 måneder. Derved er al indsats fra starten målrettet branchebehovene og borgerens individuelle mål.

 • Progressionsværktøj


 • Medarbejderen skal kunne dansk nok
  Hvad vil det sige at kunne ”dansk nok”? Skal borgerne kunne forstå, tale, læse og skrive lige godt? Det er ofte svært for virksomheder at sætte ord på de præcise sproglige krav i deres branche.

  Kurset hjælper til at konkretisere aktuelle behov og forventninger, så virksomhederne opnår det bedst mulige match med de borgere, de modtager i praktik eller beskæftigelse.

  Værktøjet måler det sproglige niveau på fire dimensioner: Skrive, tale, lytte/forstå og læsning ud fra den enkelte virksomheds forventninger. Ved hjælp af værktøjet kan virksomhedens forventninger til danskkundskaber oversættes direkte til undervisningsmål (jf. loven om danskundervisning for voksne udlændinge.)

  Ydermere styrkes og målrettes sprogleverandørens indsats til at fokusere på netop den sproglige kompetence, der konkret efterspørges i kommunens brancher – og som lever op til kravene i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 • Hvad tilbydes der?
  Et samlet sprogligt progressionsværktøj, der kan deles op i fire redskaber.

  1) Dialogredskab
  2) Branchekort
  3) Progressionsplan
  4) Rapporteringsværktøj

  NSI tilbyder også opkvalificering af virksomhedskonsulenter og sprogleverandør gennem tilrettelagte forløb, hvor der trænes i at arbejde med det sproglige progressionsværktøj.

  Værktøjet kortlægger de nødvendige sproglige kompetencer for ansættelse i tolv forskellige brancher. Det hjælper med tilrettelæggelsen af målrettet danskundervisning og den løbende dokumentation af forløbet. Ved at sikre at borgeren får de rigtige sproglige kompetencer sikres også, at borgeren får en effektiv og succesfuld vej mod selvforsørgelse.

 • Karriere-user

  Hvem kan deltage?


  Kommuner, der arbejder brancherettet i deres integrationsindsats, og andre interesserede aktører.

 • Karriere-lokation

  Pris og sted:


  Kontakt os for yderligere information.

 • Karriere-kontakt

  Hvordan kommer I i gang?


  Kontakt direktør Carsten Lê Madsen på 2066 8250 eller mail til cm@nsi-center.dk.