• Danskuddannelse 

  Få gratis danskuddannelse med udgangspunkt i din skolebaggrund. Uanset om du har en kort, mellemlang eller længere uddannelse, kan vi finde et match til dig. Med danskuddannelsen bliver du styrket på din vej mod at lære dansk og finde et arbejde i Danmark.

 • dansk_undervisning

   

 • Hvad er Danskuddannelse?

  Vi arbejder med anvendelsesrummet som læringsrum. Det betyder, at sproget tilegnes, når du bruger det (fx når du er i praktik). Fagligt forkorter vi vejen til arbejdsmarkedet ved løbende at facilitere ansigt-til-ansigt-møder med det relevante erhvervsliv. Vi påbegynder tidligt udviklingen af et relevant fagsprog. Kulturelt understøtter vi din vilje til at være aktivt opsøgende og ambitiøs omkring dine muligheder i Danmark.

  Undervisningen har både fokus på projektarbejde, hvor du er centrum, og arbejdspladsen er genstand, og undervisningen er tilrettelagt efter at træne dine danskfærdigheder.

  Undervisningen på NSI gennemføres med fokus på digitale færdigheder, e-læring og dit eget ansvar for læring, og progressionen styrkes gennem adgang til fx online materialer og opgaver – både i undervisningen og som et supplement til denne.

  Alle tre danskuddannelser består af fem eller seks moduler. Hvert modul slutter med en test, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. Til sidst skal du til den afsluttende Prøve i Dansk.

 • Danskuddannelse 1

  Danskuddannelse 1 tilrettelægges for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.

 • Danskuddannelse 2

  Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.

 • Danskuddannelse 3

  Danskuddannelse 3 tilrettelægges for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

 • dansk_undervisning-user

  Hvem kan deltage?


  Nyankomne voksne udlændinge til Danmark som gerne vil lære dansk.

 • dansk_undervisning-lokation

  Pris og sted:


  Uddannelsen er gratis. Du kan blive undervist på NSI’s skoler i Hvalsø, Maribo, Nakskov eller på virksomheder

 • dansk_undervisning-kontakt

  Hvordan kommer vi i gang?


  Kontakt uddannelseschef Hannah Kjærgaard på 4046 4006 eller mail til hk@nsi-center.dk.