• Dansk for tosprogede

  Dansk for tosprogede er særligt tilrettelagt undervisning i læsning, stavning og skrivning for udlændinge og andre tosprogede. Et bestået forløb svarer til folkeskolens afgangsprøve i dansk i 9. klasse i disciplinerne læsning, stavning og skrivning og er adgangsgivende i forhold til forskellige uddannelser.

 • fvu

 • Hvad lærer man?

  I dansk for tosprogede arbejder vi  på alle trin med diktater, valg af læsestrategier, læseteknikøvelser, grammatik, tegnsætning og forskellige skriveøvelser. Men ud over det har vi særligt fokus på ordforrådstilegnelse, orddannelse, lydfølgeregler samt andre særlige områder, der er udfordrende for tosprogede.

  På det første niveau skal man lære at stave lydrette ord og skrive korte, lette tekster fx. et personligt brev. På det sidste niveau skal man lære at stave fremmedord og skrive lange, vanskelige tekster fx. en klage, et læserbrev eller et fagligt indlæg.

  Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i temaer med almen interesse, som fx. rejser, konflikter, dating, film- og avisartikler, arbejdsmarkedet, instruktioner, livshistorier, samfund og hverdagsliv og en lang række andre temaer, som kursisterne har lyst til eller behov for at arbejde med.

 • Praktisk information

  Dansk for tosprogede hører under lovgivningen for forberedende voksenundervisning (FVU).

  Det tilbydes på 4 trin. Trin 1 er det første niveau. Trin 4 er det sidste niveau.

  Dansk for tosprogede begynder altid med en visitation (samtale) og en screening (en lille test), som er obligatorisk, før du kan begynde på et hold. Samtale og test viser, om du kan få glæde af FVU Dansk for tosprogede og hvilket trin, du skal begynde på.

  Dansk for tosprogede kan afsluttes med en eksamen. Det er frivilligt at deltage i eksamen.

 • fvu-user

  Hvem kan deltage?


  Man skal være 18 år for at deltage.

 • fvu-lokation

  Pris og sted:


  Kurset er gratis og du kan få holdundervisning på et af vores skoler i Næstved eller Haslev.

 • fvu-kontakt

  Hvordan kommer du i gang?


  Kontakt pædagogisk konsulent Inge Evon Deckers på 2420 5508 eller ied@nsi-center.dk, hvis du vil vide mere.